1.-28.5. 1. výstava Dejvického ateliéru

Dejvický Atelier se narodil v září

Najdete ho na rohu ulice Národní obrany a Čkalovky.

Chodí sem báječné děti, plné fantazie a chuti tvořit.

Mají tu velkou škálu možností výtvarného vyžití.

Na této výstavě můžete vidět jen malou část z jejich snažení.

Je tu sekce olejomaleb s přírodní tematikou, pak koutek 

indiánských skalních kreseb s použitím originálních písků  

 Navažské indiánské rezervace, na moři se tiše pohupují 

Noemovy archy.  

Během setkávání si i hodně povídáme.

Děti pak vědí, nejen jak, ale také co, a proč tvoří.