14.2.-14.3. ZŠ Petřiny Sever - Na cestě

Výstava žáků 6.-9. třídy základní školy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy