8.5. - 4.6. Příběhy z Japonska - výstava ročníkových prací studentů japonské kaligrafie

Jako každý rok, tak i letos Vám představujeme ročníkové práce studentů japonské kaligrafie pod vedením lektorky Petry Vitáskové.
Každá kaligrafie je doplněna popiskem, příběhem, který se ke kaligrafii vztahuje. Můžete si tedy nejen užívat krásu kaligrafie, ale také se něco o Japonsku dovědět!

 

 

Kaligrafie jako cesta psaní

Šodó znamená cesta psaní, u nás se označuje jako kaligrafie. Zahrnuje v sobě filosofii, víru, literaturu i historii. Je tak vyjímečná, protože se jedná o umění okamžiku, přítomného momentu, který se dá kaligrafií zachytit.

V Japonsku se kaligrafie vyvíjela od 6. století, od doby, kdy byl společně s buddhismem dovezen v sútrách z Číny celý systém znaků. Později se vyvinuly dvě abecedy zvané kana. Vznikly zkrácením znaků, mají jednodušší tvar.

Existuje pět základních stylů psaní znaků. Dva z nich jsou historické: Tenšo a Reišo. Zbývající tři jsou v kaligrafii hodně používaně: základní, rovný styl Kaišo, rychlejší Gyošo a velmi rychlý, abstraktní styl Sóšo.

 

Historie vzniku japonského písma

Přibližně v 6. století se Japonci prostřednictvím súter dovezených z Číny, začali seznamovat se systémem čínských znaků. Japonsko v té době vlastní písmo nemělo, takže zpočátku jako oficiální jazyk sloužilo čínštinu. Později však vznikla potřeba zapisovat i japonštinu, která si proto postupně čínské znaky vypůjčila. Vzhledem k odlišnosti obou jazyků však čínské znaky nebyly k zápisu japonského jazyka nejvhodnější – japonština má na rozdíl od čínštiny i ohebná slova a samotné znaky neumožňovaly zápis koncovek –, proto v 9. století vznikly zjednodušením některých znaků ještě dvě slabičné abecedy: hiragana a katakana. Hiragana byla vytvořena pro ženy žijící u císařského dvora, které ji v době rozkvětu svébytné japonské kultury používaly k psaní dopisů, deníků i krásné literatury. Katakana vznikla v buddhistických klášterech, kde ji mniši používali jako pomůcku při čtení súter, a užívalo se jí též k vysvětlení oficiálních textů. Čínské znaky však zůstaly součástí japonského systému písma i nadále – vzhledem k velké homonymitě japonských slov je totiž nemohly fonetické abecedy plně nahradit.

 

Informace o kurzech kaligrafie:

FB: kurzy japonské kaligrafie

www.kalimali.cz

Karlín a pomaturitní studium JŠ Spěváček: