UKONČENÍ PROVOZU!

V neděli 22.4. jsme byli okolnostmi donuceni kavárnu v Mařákově ulici uzavřít.