Výstava v listopadu - Táňa Válková: 1.0

Táňa Válková: 1.0

Na první pohled různorodé malby vychází ze zastřešujícího zájmu o člověka, jeho vnitřní svět a vztah k vnější realitě. Mnohé jsou – snad trochu požitkářským – studiem vlastní fascinace, zkoumáním vztahu světla a barvy, materiálu, prostoru, a ozvěn, které jejich kombinace v člověku vytváří. Samy obrazy však nenabízí odpovědi, stávají se pouze podkladem, v němž je umožněno specificky prožívat, a to jak autorce, tak divákovi.